Hjem    Tips    Tjenester    Program 
  Bakgrunn    Om Oss    Kontakt 

Om Oss

Visjon samarbeidspartner as (sampart) sin visjon er å tilby personlig opplæring, - en opplæring som resulterer i en forhåndsdefinert måloppnåelse. Vi skal bidra til at våre kunder blir mer effektive og produktive i egen organisasjon, og at de kan utføre sitt arbeid raskere og med økt kvalitet og bedre flyt av informasjon både mellom de ansatte og omverdenen. sampart har en målsetning om kunder for livet: De produkter og tjenester vi leverer, skal være av en slik kvalitet at kundene våre ser nytteverdien og fordelen av langvarige relasjoner mot sampart. Sampart's målsetning er å tilby sine kunder konkurransekraft. Vi skal bidra til at våre kunder blir mer effektive og produktive.

Løsninger som kunden har nytte av For samarbeidspartner as er vårt overordnede mål at de funksjoner og løsninger vi anbefaler og leverer skal være en viktig bidragsyter til å utvikle våre kunders konkurranseevne. Vi har tro på at IKT faget kan hjelpe og bidra til bedre kommunikasjon og metodikk mellom mennesker, bedrifter og nasjoner. IKT muliggjør fleksibilitet i valg av sted og tidspunkt for hvordan arbeid som skal utføres. (miljø og frihet).

Kompetanse, Samarbeidsevne, Ansvar og Tillit. I dagens marked er leverandørens kompetanse vel så viktig som selve produktene. Innen våre satsingsområder skal sampart ha den beste kompetansen i Norge, både på produkter og kundens behov. Våre medarbeidere skal ha stor yrkesstolthet, med stor entusiasme for kunder, produkter og teknologi. sampart sine medarbeidere skal føle tilfredshet når de bidrar til å løse oppgaver hos våre kunder. I samarbeid med disse skal vi bevise at vi er tilliten verdig. Det ansvar vi blir viste skal bli vel ivaretatt. Hver medarbeider i sampart skal være seg bevisst dette ansvar og bevise det gjennom en entusiastisk og engasjerende holdning. sampart legger stor vekt på kundetilfredshet. Dette er en av våre viktigste fanesaker, - uten kundetilfredshet, - ingen omsetning. Ingen omsetning, - ingen mulighet for overlevelse. Vi skal bevise at vi er tilliten verdig i hver eneste kontrakt vi blir tildelt! Slik blir du mer effektiv
NYHETER