Hjem    Tips    Tjenester    Program 
  Bakgrunn    Om Oss    Kontakt 

PERSONLIG PRODUKTIVITETS PROGRAM

Et program som leveres bedriftsinternt, med 4 til 10 trinn over 6 til 12 måneder med vekt på personlig oppfølging på den enkeltes arbeidsplass Alle samlingene innledes med en teoretisk gjennomgang på ca. 2 timer av forhåndsbestemte tema og etterfølges av interaktiv veiledning i etterkant. Teori blir gjennom dette omsatt til praktisk virkelighet og deltakerene lærer gjennom utførelse. Bedriftens behov styrer hvilke samlinger som skal gjennomføres og hvor lang tid dette skal ta. .

 1. Samling Tema: Tidsproblematikk og Avbrytelser, Utsettelsesatferd og Målsetninger Individuell oppfølging med vekt på; Struktur, Orden, Rydding og Opprenskning. Fastsettelse av personlige og felles mål for programmet

. 2.Samling Tema: Elektronisk hverdag, - en lettelse eller en utfordring? Oppgaveløsning og Planlegginggjennomgås. Valg av kommunikasjonsmetodikk og verktøy for å oppnå målene vurderes.

 3. Samling Tema: Personlig Kvalitet - Teamarbeid Hva legger vi i begrepene og hvordan får vi dette til å arbeide for oss?

4. Samling Tema: Samarbeid og Kommunikasjon – Kultur og Miljø Hva har vi og hva mangler vi? Hvordan vil vi ha det i fremtiden? Revitalisering av mål, oppjustering.

 5.Samling Tema:. Møter og tilhørende problematikk Hvordan effektiviserer vi møtene våre? Status hos den enkelte og gruppen for øvrig.

6. Samling Tema: Elektroniske hjelpemidler og verktøy Hva har jeg behov for og hvordan kan jeg nyttiggjøre meg verktøyet? Bruker jeg de verktøyene jeg har effektivt?

7. Samling Tema: Positiv Tenkning Hvordan øke kreativiteten, få bedre trivsel og oppnå bedre resultater?

 8.Samling Tema:. Positiv Mental visualisering Hvordan arbeider underbevisstheten? Hvordan kan jeg selv påvirke egen effektivitet og produktivitet?

 9. Samling Tema: Motivasjon Forståelsen av og bruken av motivasjon som et eget Verktøy i sitt arbeid.

10. Samling Tema: Hvor står vi i dag og hvor vil vi være om 12 mnd. osv.? Repetisjon og Oppsummering av programmet. Hva fikk vi som resultat? Slik blir du mer effektiv