Hjem    Tips    Produkter 
  Tjenester    Program 
  Bakgrunn    Om Oss    Kontakt 

Kreativ Notatteknikk

KREATIV NOTATTEKNIKK
- Et kurs for bedre effektivitet i notatskriving, tidsbesparende både ved notering og ved repetisjon.
- Et kurs hvor du stimulerer begge hjernehalvdeler og hukommelsen. Øker forståelse fra lærebøker / kurs og foredrag.
- Et kurs som gir deg bedre oversikt, økt kreativitet og større læringseffekt.
HJERNEN Den menneskelige hjernen har i alle år fascinert forskerne. Hva er årsaken til at enkelte mennesker er logiske og analytiske mens andre er kreative, musikalske eller kunstneriske. Når forskerne oppdaget at vi er utrustet med 2 separate hjerner og at hver av disse hjernene er inndelt i en øvre – og nedre hjerne som arbeider innenfor ulike områder trodde forskerne at de hadde funnet løsningen. Dermed delte man menneskene inn i ”venstrehjerner” og ”høyrehjerner”. Men så enkelt er det dog ikke, men dette har bidratt til at forskerne ser dette med en ny innfallsvinkel for leder – og personalutvikling.
EINSTEINS FANTASIER Ser vi på noen av historiens store hjerne så forstår vi at de mentale ressurser i disse hjernene kan samarbeide. Ta Einstein for eksempel han burde være en typisk ”venstrehjerne” med anlegg for logikk og analyse, men faktum er at han på skolebenken dagdrømte slik at lærerne fikk vanskeligheter med å komme i kontakt med han. Ta universalgeni som Leonardo da Vinci. Han var i sin tids største innenfor de fleste områder s.s. matematikk, billedhugging, kunstmaling, fysikk strategi, arkitektur, mekanikk m.m. Eller ta Michelangelo, en av de største kunstmalere. Hans motiver var matematisk oppbygget. Mange av de store geniene har helt enkelt hatt 2 hjernehalvdeler som praktisk talt har vært like mye stimulert. Dette gir en vel avveid balanse mellom venstrehjernens trygge logikk og høyrehjernens grenseløse kreativitet.
HJERNEN ER DÅRLIG UTNYTTET Forskerne har kommet til at vår hjerne er en dårlig utnyttet ressurs. Det sies at vi bare bruker knapt 1% av vår mentale kapasitet, enkelte forskere hevder vi bruker mindre. Årsaken til at våre prestasjoner ikke motsvarer et minimum av våre evner, er at vi aldri har fått lært oss hvordan vi best skal ta vare på de muligheter vi er født med. Å bruke Kreative Notatteknikk stimulerer hjernen. Kurset viser deg hvordan du best skal få utbytte av hva du lærer og hvordan du skal ta vare på dine notater, og ikke minst, - hvordan du skal huske bedre. Planlegg dagene dine, bruk teknikken i kreativ problemløsning, ta notater fra kurs , foredrag, bøker og tidsskrifter.

Kursnr:
Pris:

Tilbake
Forrige Neste


 Slik blir du mer effektiv
 Vi har fått nye internett sider
 Sampart bruker InfoPerfect CMS